7 Şubat 2021 Pazar

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ TEŞVİK EDİLMELİ VE DESTEKLENMELİDİR

Pandemi döneminde özellikle dikkat çeken konulardan birisi olan uzaktan (evden) çalışmanın, personele ve işletmeye oldukça faydası olmaktadır. İnternetin olduğu her yerden ofis işlerini yapabiliyor olmak oldukça avantajlı bir durum olmuş ve fırsatlar doğurmuştur. Aşağıdaki başlıklar altında Covid-19 virüsü sebebiyle bir çok işletmenin geçtiği, geçmek zorunda kaldığı ve pandemi bittikten sonra da devam etmeleri gerektiği bu sistemin avantajlarına değinmek istedik.

  • Ulaşımda Zaman Kaybedilmiyor

Büyük şehirlerde ulaşım en büyük problemlerden birisidir. Trafikte harcanılan gereksiz zaman, hem işletmeye hemde personelin iş hayatına etki etmektedir. Büyük şehirlerde trafikte geçirilen zaman ortalama 1-2 saati bulabiliyor. Uzaktan çalışma ile personelin ofise gitmek zorunluluğu olmayacağı için bu sadece çalışan ve işletmeye değil herkese avantaj sağlayacaktır.  İşletme ve personel zaman kazanmanın yanında maddi-manevi olarakta faydalar kazanacaktır. Uzaktan çalışmaya elverişli sektör çalışanlarının trafikte olmaması da trafik akışını bir nebze de olsa rahatlatacak, dolayısıyla trafik sorununa katkı sağlayacaktır.


  • Çevre Kirliliğinin Önüne Geçiyor, Çevre Dostudur

Ulaşım maddesinden yola çıkarak uzaktan çalışmanın avantajları sadece insanlara değil çevreye ve havaya da sağlayacağı yararlar açısından azımsanmayacak durumdadır. Trafikte daha az araç olıyor dolayısıyla daha fazla temiz hava, daha az enerji ve daha az gürültü kirliliği oluşuyor. Ofiste de enerji sarfiyatı ve kirliliğin önüne geçilebiliyor. Su gibi doğal kaynaklar ofis dışı ortamlarda daha az harcanabiliyor.


  • Maliyetler Azalıyor

Yukarıdaki maddelerde de belirtildiği gibi uzaktan çalışma maliyetleri azaltan bir çalışma şeklidir. Ofis kirası, ofis malzemeleri, temizlik, güvenlik v.b maliyetler işletme sahipleri ve çalışanları için oldukça büyük bir maddi yük olabiliyor. Uzaktan çalışma ile bu gibi gider kalemlerinde oldukça büyük tasarruflar elde edilebiliyor.


  • Çalışanlar Daha Verimli, Üretken Oluyor

Yapılan araştırmalara göre uzaktan çalışanların, ofis ortamında çalışanlara göre %13 daha üretken oldukları gözlemlenmiştir. Çalışanlar kendilerine sağlayacakları ortam ile üretkenliklerini artırabiliyor. Ofis ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurlar bertaraf edilebiliyor. Ulaşımda kaybedilen zaman çalışmaya harcanabiliyor. Ulaşımda özellikle İstanbulda metro, metrobüs dolmuş v.s gibi taşıma araçlarında sarfedilen enerji; çalışmaya, odaklanmaya harcanabiliyor.


  • İş Yeri veya İş Gücü Bulma Avantajı Sağlıyor

Mekandan bağımsız olarak çalışıldığı için bulunduğunuz il ve hatta ülkede çalışma koşulunun önüne geçilmiş olabiliyor. İş verenler açısından da daha fazla alternatif sağlıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışana doğrudan ulaşılabiliyor.


  • Daha Mutlu Çalışanlar

Çalışanlar ailelerinin yanında oldukları için aile yapısına çok önemli katkıları oluyor. Aileleri ile daha fazla vakit geçirilebiliyor. Çalışan istediği yerde, istediği konforda, istediği şekilde giyinip rahat hareket etmesine olanak sağlıyor. Bu durum çalışanda iş yeri aidiyetini de yükseltiyor. İşi bırakma olasılıklarını düşürüyor. Dolayısıyla bu durumdan şirketler de avantaj sağlıyor.


  • Çalışma Saatleri Esnetilebiliyor

Saat 8-17 veya 9-16 gibi zorunlulukların önüne geçilebiliyor. Önemli olan verilen işlerin zamanında yapılabilirliği olduğu için mesai saatleri esnetilebiliyor. Bu esneklik iş yerinden izin alma problemlerininde önene geçiyor.


  • Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanma Olasılığını Azaltılıyor

Sadece global bulaşıcı hastalıklar değil, basit gribal enfeksiyonlar gibi ofis içerisinde kişiden kişiye her yoldan bulaşabilecek olan hastalıkların önüne geçilmesi açısından hayati fırsatlar sunuyor. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla başedebilen kişiler evde rahatlıkla işlerine devam edebiliyor. Fakat bu kişiler ofis ortamında çalışmamaları gerektiği için işletme ve personele kayıplar sunabiliyor.


ÜLKEMİZ AÇISINDAN STRATEJİK BİR FIRSAT SAĞLIYOR

Ülkemizde uzaktan çalışabilecek en göze çarpan sektör olan bilişim sektöründe çalışanların çoğu büyük kentlerde yaşamaktadır. Ülkemiz açısından kritik bir şehir olan İstanbul'u baz alacağız. Nüfusun yaklaşık 5 te 1 i bu ilimizde yaşamaktadır. Ekonominin kalbidir. Fakat kapasitesinin üzerinde bir nüfusu, buna bağlı olarak doğal kaynaklarının yetersiz kalması ve deprem gerçeği riskli durumlar oluşturmaktadır. Bir çok Anadolu ilinden de büyük şehirlere göç devam etmektedir. Bu durum bu illerdeki kira ve ev fiyatlarını artırmaktadır. Yaşam oldukça pahalı hale gelmektedir.

Uzaktan çalışma ile İstanbul gibi illerdeki bilişim sektörü çalışanlarının istedikleri yerlere yönlendirilmeleri, şirketlerin buna göre çalışma şekillerini düzenlemeleri, hem İstanbul hem de Anadolu illeri için stratejik ve ekonomik bir hamle olacaktır. Sektör çalışanları da bu durumdan oldukça memnun olacaklardır. İnternet altyapısı olan istedikleri yerde, memleketlerinde, tatil köylerinde v.s çalışabileceklerdir. Anadolu esnafıda bu durumdan oldukça memnun olacaktır. Bu illerde artan nüfus ile farklı iş kolları oluşacaktır. İstihdam artacaktır. Ekonomiye ve refah düzeyine pek çok pozitif katkıları olacaktır.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More