1 Mart 2020 Pazar

Sürü İHA Sistemleri


Hızla gelişen sistemler (sensörler, işlemciler, haberleşme birimleri vb.) daha küçük İnsansız Hava Araçlarının (İHA) daha büyük İHA’larla aynı işlevleri yerine getirmelerine imkân sağlamaktadır. Verilen bir görevi yerine getirmek üzere tek bir İHA yerine çoklu sürü halinde İHA’ların kullanımı uzun yıllardır ilgi alanı olmuştur. 

Tek bir İHA’nın bir takım kısıtlar sebebiyle (havada kalış süresi, taşıyabileceği faydalı yük ve uzun mesafe haberleşme bant genişliği vb.) kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı çok sayıda senaryo bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, özellikle de çarpışmadan kaçınma ve rota bulma alanındaki gelişmelerin ardından, çoklu sürü İHA kullanımı mümkün hale gelmiştir.
Sürü İHA, belirli bir işi/görevi gerçekleştirmek üzere birbirleriyle işbirliği yapan çok sayıda İHA’dan oluşur. Operatör tarafından kontrol edilir, otonom ya da yarı-otonom olarak çalışır.

Birden fazla sayıda hava aracından oluşan iha sürüsü, belirli bir düzen içinde uçarak pek çok askeri ve sivil görevi yerine getirebilir. Örneğin; terörle mücadelede, ülkeler arası savaşlarda, belirli bir bölgedeki arama çalışmalarında, orman yangınlarının takibinde ve orman yangınlarıyla mücadelede, binaların, köprülerin, erişilmesi güç yerlerin (yapının durumu, çatlaklar vb.) gözlenmesi ve
kontrol edilmesinde, sınır kontrolünde, özel veya askeri bir alanın izinsiz girişler için gözlenmesinde, hava fotoğraflarının çekilmesinde, sel baskını, deprem gibi doğal afetler sonrası arama-kurtarma çalışmalarında ve bu afetler sırasında kopan iletişimin yeniden kurulmasında, zirai ilaçlamada, tarladaki ürünlerin gelişiminin takibinde vb. kullanılabilir.

Aşağıdaki videodaki görüntüler STM tarafından yürütülen Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirme (KERKES) Projesi, Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larına aittir.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More