15 Şubat 2014 Cumartesi

Sanayi'de Yazılım

Sanayi sektöründe son 20-30 yılda artan iş gereksinimlerinin karşılanması, gelişen teknoloji, çoğalan iş hacmi, giderek daralan kar marjları beraberinde yazılım sektörünün bu sektör üzerinde etkinliğini arttırmasının gerekliliğini doğurmuştur.
Peki ya yazılımın sanayi sektöründe avantajları nelerdir ?

  • Satın alma ve satış sürecini hızlandırır.
  • Stok yönetimi ve üretimin kontrolü defter ve kitap ile uğraşılmadan elektronik ortamda kolay,güvenli ve hızlı şekilde yapılabilir.
  • Muhasebe dökümleri kolaylıkla aranıp istenilen sonuca ulaşılabilir.
  • Para hareketlerini,ürünün son durumunu vb. özelliklerini hepsini analiz kolaylığı sağlar.
  • Ürünler arasında farklılık sağlanabilir.Hangi ürün ne zaman çok satılmış , en çok hangi üründen gelir sağlanıyor vb. 
  • Sanayide yazılım ile birlikte üretim de hızlanır.En büyük örneklerden birini aşağıdaki resimde görebiliriz.


            Savunma sanayiini ele alalım ;
Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen unsurlarından birisi olan savunma sanayinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arzeden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayisi'de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.

Savunma sanayisinde kullanılan parçalar emniyet parçalarıdır ve uzun süreli olarak sektöre hizmet etmektedir. Bu nedenle bu tarz parçaların tüm özelliklerinin ve üretim süreçlerinin en az 50 yıl arşivlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu parçaların hangi üretim süreçlerinden geçtiği, hangi hammaddelerin kullanıldığı, kalite spectleri, hangi personel tarafından üretiminin yapıldığı gibi bilgiler izlenmek istenmektedir.

Ayrıca savunma sektörünün temel problemlerinden biri de makine kapasitelerinin doğru planlanmasıdır. Planlama doğru yapıldığında bakım süreçlerini de dikkate alarak yapılan planlama sonuçlarına göre maksimum kapasite kullanımı sağlanmış olmaktadır.
0 yorum:

Yorum Gönder

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More