23 Şubat 2015 Pazartesi

TEKNOLOJİDE KADININ YERİ VE TEKNOLOJİ MELEKLERİ PROJESİ

Teknolojide artık kadınların gücü hızla hissedilmeye başladı. Teknoloji ve yazılım dünyası her ne kadar erkekler tarafından domine ediliyorsa da kadınların da bu konudaki önemi gün geçtikçe artıyor. Son istatistiki verilere bakılırsa; artık Avrupa’da Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede yüksek öğrenim gören öğrencilerin yarısından fazlası kızlardan oluşuyor. Doktora yapanların da yarıdan fazlası kız öğrenciler. Ama ne yazık ki hâlâ ; sadece %20’si mühendislik ya da bilişim teknolojileriyle ilgili bölümlerde okuyorlar.Birçok kurum bu durumu tersine çevirme çabasında.Düzenledikleri eğitim programları ile kadınları teknoloji çağına hazırlıyor.Ülkemizdeki kuruluşlar da bu konuda kadınlarımıza destek veriyor. Kuruluşlar yaptığı projelerle, kadınların bilişim teknolojilerinde  yer edinmesini sağlıyor. Bu projelere bir örnek de İstanbul Ticaret Odası koordinatörlüğünde yürütülen “Teknoloji Melekleri” projesi .   

                Teknoloji Melekleri Projesi nedir?
İstanbul Ticaret Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan “Teknoloji Melekleri” projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından açılan "2014 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır.
                Projenin amacı;  Üniversite ve iş dünyası işbirliğinde eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ile 18 – 25 yaş arası en az lise mezunu olan genç kadınların mobil teknolojiler sektöründe istihdam edilmelerine ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak , mobil teknolojiler sektöründe istihdam edilen ve yenilikçi iş fikrini hayata geçiren genç sayısının arttırılmasına katkı sağlamaktır.
"Teknoloji Uzmanı" olarak kariyer yapmak isteyen ve 18 – 25 yaş arası en az lise mezunu 90 kadınımız İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, teknoloji uzmanı olarak çalışan bir kişi ve Sektör temsilcilerinden oluşan bir seçim komisyonu tarafından belirlenecektir.
                Peki Projenin çıktıları neler olacak?
  •        Teknoloji Uzamanı Sertifikası alabilecek ;

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 6 farklı eğitim alanı çerçevesinde 14 modülden oluşan, yüz yüze ve çevrimiçi (online) yaklaşımların birlikte kullanıldığı ve toplamda 120 saat sürecek "Teknoloji Uzmanlığı Eğitim Programı" geliştirilmiştir. "Teknoloji Uzmanlığı Eğitim Programı" uluslararası boyutta tanınmış bir mesleki eğitim akreditasyon kuruluşu olan City&Guilds tarafından akredite edilecek olup, programı başarı ile tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika verilecektir.
  • .       Ar-Ge Desteği alabilecek ve Ar-Ge hakkında bilgi sahibi olucak;

Teknoloji Uzmanlığı Eğitim Programı'nı başarı ile tamamlayan ve mobil teknolojiler sektöründe bir iş fikrini hayata geçirmek isteyen genç kadınların girişimcilik kültürünü arttırmaları ve iş planı oluşturabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları, mobil teknolojiler alanında yeni fikirlerini hayata geçirmek için ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

  • .       KOSGEB Girişimcilik Desteği'ne başvuruda bulunabilecek;

Projemiz kapsamında Mobil Teknolojiler sektöründe bir iş fikri olan (yazılım geliştirme, mobil cihazlar için aksesuar geliştirme, satış sürecinde ürün yeniliği vb.) ve bu iş fikrini hayata geçirmeye istekli olan katılımcılarımız arasından belirlenecek olan 20 genç kadın, İTO tarafından düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'na katılım sağlama olanağına sahip olacaktır. Katılımcılarımız bu eğitimi alarak iş fikrini hayata geçirmek için iş planı hazırlayacak ve KOSGEB Girişimcilik Desteği'ne başvuruda bulunabileceklerdir.
  • .       Proje Pazarı Etkinliklerine katılabilecek;
Proje Pazarı etkinliği ile, mobil teknolojiler sektöründe proje veya iş fikri olan (yazılım geliştirme, aksesuar geliştirme, mobil teknolojiler sektöründe satışı arttırmaya katkı sağlayacak e-ticaret sitesi kurulumu ya da ürün teşhir standı üretimi vb.) ancak araştırma, geliştirme ya da finansman boyutunda eksikleri bulunan genç kadın girişimciler ile akademisyenler ve melek yatırımcılar bir araya getirilecektir.
  • .       Silikon Vadisine gitme fırsatı;

İş fikrine sahip genç girişimciler arasından belirlenecek olan kadınımız Silikon Vadisi'ne gidecektir.

  • .       İstihdam sağlanacak,

"Teknoloji Uzmanı" eğitim programını başarı ile tamamlayan genç kadınların %75'inin sektöründe istihdam edilmesi sağlanacaktır.

Eğitim İçerikleri
Teknoloji Uzmanı Eğitimi 2. Grup : 2 – 27 Mart 2015
Teknoloji Uzmanı Eğitimi 3. Grup : 30 Mart – 24 Nisan 2015
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi : Mayıs 2015
Ar-Ge Destekleri Semineri : Mayıs 2015
Proje Pazarı Etkinliği : Mayıs 2015
Teknoloji Uzmanı Eğitimi 1. Grup : 2 – 27 Şubat 2015

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
0 yorum:

Yorum Gönder

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More